Latinské výroky

,

Latinské výroky

Tie najlepšie Latinské výroky so slovenským prekladom! Viac ako 680 výrokov a citátov vám pomôže okamžite sa zorientovať nielen v latinských slovách, ale aj v antickej histórii. Budete sami prekvapení koľko výrokov sa používa aj v súčasnosti, pretože odzrkadľujú poznatky a myšlienky najväčších mysliteľov antického a stredovekého sveta.

Veríme, že “Latinské výroky” sa stanú vaším užitočným pomocníkom nielen pri štúdiu, ale aj zdrojom inšpirácie pre každodenné použitie. Súčasťou aplikácie sú aj informácie o autoroch výrokov. Vyhľadávanie v aplikácii “Latinské výroky” je prepojené s naším “Slovníkom cudzích slov” a “Latinsko-slovenským slovníkom” (dostupné samostatne), takže môžete okamžite vyhľadávať vo viacerých slovných databázach.

PRÍKLADOM VEĽMI ZNÁMYCH LATINSKÝCH VÝROKOV SÚ:

Alea iacta est! – Kocky sú hodené! ( Julius Caesar)

Cogito, ergo sum – Myslím, teda som (René Descartes)

alebo tiež vtipné výroky, ako:  Stultorum mater sempiter gravida – Matka hlupákov je stále tehotná.

Alikácia umožňuje:
? Vyhľadávať akékoľvek latinské alebo slovenské slovo, alebo slovné spojenie.
? Navigácia pomocou gesta vpravo a vľavo.
? Výber náhodného výroku po zatrasení.
? Informácie o vybraných latinských mysliteľoch, autorov viacerých výrokov.
? Kopírovať výroky aj s ich prekladmi.
? Odoslať predformátovaný email s výrokom a jeho prekladom.
? Označovať obľúbené resp. často používané výroky.

V blízkej budúcnosti sa môžete tešiť aj na daľšie naše slovníky.