Vývoj

iAdverti kladie pri vývoji a výrobe digitálnej podoby e-kníh a aplikácií dôraz na päť základných prvkov:

  • ORIGINALITA PRÍSTUPU K TÉME
  • KREATÍVNA MYŠLIENKA
  • KVALITNÝ DESIGN A GRAFICKÉ SPRACOVANIE
  • INTERAKTIVITA
  • DOKONALOSŤ A UŽÍVATEĽSKÁ PRÍSTUPNOSŤ APLIKÁCIE

Náš designérsky, kreatívny a vývojársky team je prepojený a úzko spolupracuje od začiatku až po finálne testovanie aplikácie, preto je výsledný efekt vždy prínosom pre klienta.
Spokojnosť na tvárach našich klientov je znakom  že prácu, ktorú robíme, robíme dobre.
Sme kreatívni pri tvorbe originálnych aplikácií s možnosťou integrácie do existujúcich sociálnych sieti.