Story o tom, ako to skoro neprešlo a predsa prešlo

Malá story, ako apple neschválil-schválil app Slovník sprostých slov.

Pôvodny názov app bol Slovník slovenských vulgarizmov, čo predurčilo aplikáciu na prvé vyhodenie z review.

Druhý pokus: zmenili sme názov app a málinko pozmenili databázu. Verdikt: rejected!

Tretí pokus: odvolavali sme sa na oficiálny slovník slovenského jazyka, kde boli dva vulgarizmy kodifikované ako súčasť spisovnej slovenčiny (hádajte ktoré?), a opätovne sme app poslali na schválenie do apple. Verdikt: telefonát z Cupertina, ktorý vyriešil CHIEF developerov Gustavo tak, že použil veľkú časť slovnej zásoby zo slovníka sprostých slov.

Pokus číslo štyri: zmenili sme kmeňovú databázu na tú, ktorú momentálne ešte vidíte vo vašich iPhonoch a iPadoch. Ostatný content bol na základe doporučenia od BIG FRIENDS from cupertino umiestnený mimo apple.

A výsledok? Po viac ako 2 mesačnom dopisovaní si a neustáleho dokazovania legitímnosti týchto slov sa app podarilo presadiť.

Veríme, že Vás aplikácia bude baviť tak dlho, ako dlho budete prispievať svojimi irečitými a výživnými príspevkami do slovníka sprostých slov.

Leave your response